ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุมาร์เท็กซ์ไทล์

KUMAR TEXTILES LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103533016306
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/6/2533 พ.ศ. (33 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
15/6/1990 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 156 ซอยเลื่อนฤทธิ์ ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า