ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงฟอกหนังเคียมกี่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494003890
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/1/2494 พ.ศ. (73 ปี 3 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/1/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 66 ถนนตรอกไผ่สิงห์โต แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15110 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสีหนังขนสัตว์