ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงฟอกหนังคลองเตย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103482000343
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/3/2482 พ.ศ. (85 ปี 2 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
26/3/1939 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 549 หมู่ที่ 14 แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15110 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสีหนังขนสัตว์