ห้างหุ้นส่วนจำกัด ย่งฮวดเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103491000121
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/2/2491 พ.ศ. (76 ปี 4 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
4/2/1948 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 78 ซอยคลองไผ่สิงห์โต แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15110 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสีหนังขนสัตว์