ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานฟอกหนังทองไทยสิน

THONG THAI SIN TANNERY INDUSTRY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503004369
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/6/2503 พ.ศ. (63 ปี 10 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
7/6/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,210,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 162 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15110 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสีหนังขนสัตว์