ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงเซ้ง

LEANG SENG

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103490000039
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/1/2490 พ.ศ. (77 ปี 3 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
9/1/1947 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 29 หมู่ 6 ริมคลองเตย แขวงคลองเตย* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15110 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสีหนังขนสัตว์