ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงฟอกหนังสงวนไทย

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000762
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/2/2503 พ.ศ. (64 ปี 3 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
1/2/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 900,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 177 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15110 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสีหนังขนสัตว์