ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยชุมสิน

THAI CHUM SIN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503005624
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/8/2503 พ.ศ. (63 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/8/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 183 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15110 การฟอกและการตกแต่งเครื่องหนังการตกแต่งและการย้อมสีหนังขนสัตว์