ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั่วฮึ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000737
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/1/2492 พ.ศ. (75 ปี 2 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
26/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7/1 ถนนในตรอกพระยานคร แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป