ห้างหุ้นส่วนสามัญ กิมหยู

KIMYHU REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494000466
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/1/2494 พ.ศ. (73 ปี 2 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
31/1/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 32,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1374 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป