ห้างหุ้นส่วนสามัญ วิจิตรรัตน์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494000695
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/2/2494 พ.ศ. (73 ปี 1 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/2/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 258 ถนนพาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป