ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ็งย่งโหมว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0102494000628
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/2/2494 พ.ศ. (73 ปี 2 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
12/2/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 945 ถนนตรอกบ่อน แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป