ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฮั่วเซ่งเกาะ

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ฮั่วเซ่งเกาะ (ID: 0102494000890) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/3/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 411-421 ถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102494000890
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/3/2494 พ.ศ.
(73 ปี 3 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
19/3/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง