ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินเซ่งเชียง

CHIN SENG CHIANG

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103487000040
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/4/2487 พ.ศ. (80 ปี 1 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/4/1944 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 580-2 ตรอกศาลเจ้าใหม่ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว