ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจไพศาลรุ่งเรืองค้าข้าว

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529010102
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/4/2529 พ.ศ. (38 ปี 1 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
25/4/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 87 ถนนเย็นอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว