ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.คิวบิคเทรดดิ้ง

S.P.CUBIC TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529008736
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/4/2529 พ.ศ. (38 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/4/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 82 หมู่ที่ 11 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว