ห้างหุ้นส่วนจำกัด วราวัชพงษ์

VARAWACHPONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103529007152
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/3/2529 พ.ศ. (38 ปี 1 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/3/1986 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 129 หมู่ที่ 8 ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว* เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว