ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชะนะวัตรไหมไทย

CHANAWATRA THAI SILK REGISTERED ORDINARY PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ชะนะวัตรไหมไทย (ID: 0102506000878) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/11/2506 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 99 หมู่ที่ 4 สุขุมวิท 107 (ซอยแบริ่ง) ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102506000878
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/11/2506 พ.ศ.
(60 ปี 7 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
26/11/1963 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง