ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็งย่งหมง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000265
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/2/2492 พ.ศ. (75 ปี 2 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
8/2/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1034 ถนนตรอกโรงน้ำแข็ง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป