ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค่งฮึ้ง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103492000176
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/1/2492 พ.ศ. (75 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/1/1949 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 921-3-5-7-9-931-3-5-6-7-9-941-3-5-7 ถนนในตรอกตลาดน้อย แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป