ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูซิเตเนียเทรดเดอร์ส

LUSITANIA TRADERS LIMITED PARTNEERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103503000088
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/1/2503 พ.ศ. (64 ปี 4 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/1/1960 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1283 ซอยแดงประเสริฐ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป