ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิศรา

ISRA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103493000315
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/4/2493 พ.ศ. (74 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
18/4/1950 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 15,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 66-68 ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป