ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยชนะพาณิชย์

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริชัยชนะพาณิชย์ (ID: 0103502005167) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/10/2502 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 91 จ. ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103502005167
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/10/2502 พ.ศ.
(64 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/10/1959 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง