ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ.พาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103501002202
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/5/2501 พ.ศ. (65 ปี 11 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
12/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 40,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 114/8 ซอยอุลิต แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ