ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุจริตพาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495002692
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/9/2495 พ.ศ. (71 ปี 6 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
25/9/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 40 หมู่ที่ 8 ถนนประตูน้ำนายอุดม ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46323 การขายส่งผลิตภัณฑ์ยาสูบ