ห้างหุ้นส่วนสามัญ จีนหงวน

CHIN HGUAN

บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ จีนหงวน (ID: 0102486000258) เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 1/10/2486 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1786-1788 ถนนกรุงเกษม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0102486000258
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
1/10/2486 พ.ศ.
(80 ปี 9 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
1/10/1943 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง