บริษัท รวมภูมิ กรุ๊ป จำกัด

RUAMPHOOM GROUP COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท รวมภูมิ กรุ๊ป จำกัด (ID: 0105559034664) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/2/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 367/2 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105559034664
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/2/2559 พ.ศ.
(8 ปี 4 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
26/2/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง