บริษัท ทรัพย์คณาไรซ์ จำกัด

SUBKHANA RICE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559069620
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/5/2559 พ.ศ. (8 ปี 1 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
2/5/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 32/142 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว