บริษัท เอสเอ็นที ฟู๊ด จำกัด

SNT FOOD COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอสเอ็นที ฟู๊ด จำกัด (ID: 0105559046557) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 17/3/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 109/338 ซอยพหลโยธิน 52 แยก 36 (หมู่บ้านระเบียงทอง) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105559046557
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
17/3/2559 พ.ศ.
(8 ปี 4 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
17/3/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง