บริษัท อีซาโน่ จำกัด

EZANO COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท อีซาโน่ จำกัด (ID: 0105558178051) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/11/2558 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 610/94 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105558178051
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/11/2558 พ.ศ.
(8 ปี 8 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
6/11/2015 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง