บริษัท ริชา ริชา อินเตอร์เทรด จำกัด

RICHA RICHA INTERTRADE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559070997
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/5/2559 พ.ศ. (8 ปี 1 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
4/5/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 11/177 หมู่ที่ 6 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว