บริษัท รวมภูมิไร้ซ์ จำกัด

RUAMPHOOM RICE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท รวมภูมิไร้ซ์ จำกัด (ID: 0105559023743) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/2/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 367/2 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105559023743
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/2/2559 พ.ศ.
(8 ปี 5 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/2/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง