บริษัท เศรษฐี จำกัด

SETHEE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0305556003197
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2556 พ.ศ. (10 ปี 10 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
30/7/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 7 หมู่ที่ 6 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10615 การผลิตแป้งจากเมล็ดธัญพืชอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น