บริษัท ที่นอนเอกอินทรา จำกัด

AEKINTRA MATTRESS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564047701
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/3/2564 พ.ศ. (3 ปี 3 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/3/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 730,732 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ