บริษัท ผ้าใบน่ำฮั่วปิง จำกัด

NAM HUA PING CANVAS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105535138532
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/10/2535 พ.ศ. (31 ปี 8 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/10/1992 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 250,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1659/5 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ