บริษัท ตรีมิตร เกษตร-อุตสาหกรรม จำกัด

TRIMIT AGRO - INDUSTRY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536094776
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/8/2536 พ.ศ. (30 ปี 10 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
19/8/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 71 อาคารเอจีอาร์ ชั้น 4 ห้องเลขที่ 403 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ