บริษัท เฮ้าส์ ออฟ คาร์เป็ตส์ จำกัด

HOUSE OF CARPETS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536103121
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/9/2536 พ.ศ. (30 ปี 9 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/9/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 131/35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ