บริษัท ผ้าห่มทวีทรัพย์ จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536058257
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/5/2536 พ.ศ. (31 ปี 1 เดือน ที่แล้ว)
20/5/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 67 หมู่ที่ 1 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ