บริษัท นิว เอสเตท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

NEW ESTATE INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105536026673
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/3/2536 พ.ศ. (31 ปี 3 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
5/3/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 234/3 ซอยนพเก้า ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47512 ร้านขายปลีกของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ