บริษัท ซุ่ยฮงฮวด จำกัด

SUI HONG HUAT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105501000368
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/3/2501 พ.ศ. (66 ปี 2 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/3/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 15 ถนนเจริญกรุง แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว