บริษัท สหภัณฑ์ จำกัด

UNITED PRODUCTS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105501000619
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/5/2501 พ.ศ. (66 ปี 1 วัน ที่แล้ว)
19/5/1958 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 175 ถนนสุรวงศ์ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว