บริษัท วัลลีเทรดดิ้ง จำกัด

VALLEE TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105500001301
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/11/2500 พ.ศ. (66 ปี 5 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/11/1957 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 6/10 ถนนจักรพรรดิพงศ์ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว