บริษัท ทราเวลซ์เบย์ (ประเทศไทย) จำกัด

TRAVELZBAY (THAILAND) COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105556128668
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/8/2556 พ.ศ. (10 ปี 9 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
14/8/2013 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 159/5 ซอยลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) แยก 5 ซอย 1 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง