บริษัท บอง โวยาจ ทราเวล จำกัด

BON VOYAGE TRAVEL CO., LTD.

บริษัท บริษัท บอง โวยาจ ทราเวล จำกัด (ID: 0105546010613) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/1/2546 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 7 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 2-1 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105546010613
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/1/2546 พ.ศ.
(21 ปี 5 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
27/1/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง