บริษัท เอเชียแปซิฟิคเซอร์วิส จำกัด

ASIA PACIFIC SERVICE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอเชียแปซิฟิคเซอร์วิส จำกัด (ID: 0105546026641) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/3/2546 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 780/174 อาคารคาซาริวา ชั้นที่ 1 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105546026641
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/3/2546 พ.ศ.
(21 ปี 4 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
3/3/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง