บริษัท ไทยเอเชียเนลส์ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด

THAIASIA TRAVEL SERVICE CO.,LTD.

บริษัท บริษัท ไทยเอเชียเนลส์ ทราเวล เซอร์วิส จำกัด (ID: 0105546001096) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/1/2546 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 296 ซอยอินทามระ 45 ถนนรัชดาภิเษก 17 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105546001096
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/1/2546 พ.ศ.
(21 ปี 6 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/1/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง