บริษัท ทราเวิล แมทเทอร์ส จำกัด

TRAVEL MATTERS COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ทราเวิล แมทเทอร์ส จำกัด (ID: 0105546025106) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/2/2546 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 67/30 ซอยสวนพลู แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 2,200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105546025106
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/2/2546 พ.ศ.
(21 ปี 4 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/2/2003 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง