บริษัท เอ 1 คอมเมอร์เชียล จำกัด

A 1 COMMERCIAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105552089561
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/8/2552 พ.ศ. (14 ปี 8 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
28/8/2009 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 30 ซอยวชิรธรรมสาธิต 39/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์