ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิสเตอร์ซีแอล

MISTER C. L. LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103515011195
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/6/2515 พ.ศ. (51 ปี 11 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
19/6/1972 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,310,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 32/3 ซอยร่วมจิตต์ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์