ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทย พีวีซีอิมปอร์ตเอกซ์ปอร์ต

THAI P.V.C IMPORT EXPORT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103514016134
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/9/2514 พ.ศ. (52 ปี 8 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
24/9/1971 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 270-272 ถนนเสือป่า แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46311 การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์